ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΣΙΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δράμας 129, Αγ. Σοφία Πειραιάς
Τηλ.: 210 - 4634349
Fax: 211 - 0128185

Υπ/μα: Αντ/χου Παν. Βλαχάκου 59, Αγ. Σοφία Πειραιάς
Τηλ.: (1) 210 – 4634559
Τηλ.: (2) 212 – 1059749

e-mail: giorgostsiklos@gmail.com