ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
2017-2018


Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

OMAΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
2
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
6
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
20
   

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
2
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
7
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
21
   

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
7
ΑΕΠΠ
3
ΑΟΘ
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
19
   

  

B΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

OMAΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
2
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
2
ΑΛΓΕΒΡΑ
2
ΣΥΝΟΛΟ
9
   

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
2
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1
ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
3
ΑΛΓΕΒΡΑ
2
ΣΥΝΟΛΟ
11