ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ XEIMEΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
2016-2017

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

OMAΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
2
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
4
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 
2
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ. 
3
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ.
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
5
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
5
ΑΕΠΠ
2
ΑΟΘ
2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
2