ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

OMAΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ 2 ώρες & ΑΓΝΩΣΤΟ 3 ώρες ) 
5
ΙΣΤΟΡΙΑ
3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
3
ΕΚΘΕΣΗ
2
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ  
2
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ή
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
5
ή
3
ΦΥΣΙΚΗ
4
ΧΗΜΕΙΑ
3

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ
2
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5
Α.Ο.Θ.
3
Α.Ε.Π.Π.
3
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • Δυνατότητα καθημερινής μελέτης με επίβλεψη υπεύθυνου καθηγητή.
  • Διεξαγωγή 4 κύκλων γραπτών διαγωνισμάτων εκτός ωρών διδασκαλίας και προσομοίωση πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Μηνιαία ηλεκτρονική ενημέρωση προόδου μέσω e-mail (giorgostsiklos@gmail.com).
  • Διεξαγωγή ημερίδων διαχείρισης άγχους και συμβουλευτικής γονέων από ειδικούς.
  • Πλήρης οδηγός της Τράπεζας Θεμάτων.