ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΑΡΧΑΙΑ
3
Ν.ΓΛΩΣΣΑ
2
ΦΥΣΙΚΗ
1
ΣΥΝΟΛΟ
9
   

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΑΡΧΑΙΑ
3
Ν.ΓΛΩΣΣΑ
2
ΦΥΣΙΚΗ
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
ΣΥΝΟΛΟ
10
   

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΑΡΧΑΙΑ
3
Ν.ΓΛΩΣΣΑ
2
ΦΥΣΙΚΗ
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
ΣΥΝΟΛΟ
10