ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ
1
ΙΣΤΟΡΙΑ
1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΦΥΣΙΚΗ
1
   

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
ΑΡΧΑΙΑ
2
ΙΣΤΟΡΙΑ
1
ΕΚΘΕΣΗ
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΦΥΣΙΚΗ
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
   

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
ΑΡΧΑΙΑ
2
ΙΣΤΟΡΙΑ
1
ΕΚΘΕΣΗ
1
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3
ΦΥΣΙΚΗ
1
ΧΗΜΕΙΑ
1
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  • Δυνατότητα καθημερινής μελέτης με επίβλεψη υπεύθυνου καθηγητή.
  • Διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμάτων εκτός ωρών διδασκαλίας.
  • Μηνιαία ηλεκτρονική ενημέρωση προόδου μέσω e-mail (giorgostsiklos@gmail.com).
  • Διεξαγωγή ημερίδων διαχείρισης άγχους και συμβουλευτικής γονέων από ειδικούς.
  • Διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ κλίσεων και επαγγελματικού προσανατολισμού