Υπεύθυνος Σπουδών

Τσίκλος Γεώργιος

Γραμματεία

Μόσχου Ευτυχία
Αντωνία Καλογερόγιαννη

Art Design


Μουστάκης Μανώλης
(Deex Photo)Υπεύθυνοι Καθηγητές

Υπεύθυνος Θετικών Σπουδών
Τσίκλος Γεώργιος
Σκορδαλή Μαρία
Ανθή Σύψα

Υπεύθυνη Ανθρωπιστικών Σπουδών
Σερδάκη Ευτυχία

Υπεύθυνοι Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μπούκουρας Γεώργιος
Ιωάννης Καλούδης

Διδακτικό προσωπικό

Τσίκλος Γεώργιος – Μαθηματικός
Σκορδαλή Μαρία - Φυσικός
Καρρά Μαργαρίτα - Φιλόλογος
Ανθή Σύψα - Χημικός
Ιωάννης Καλούδης – Μαθηματικός / Πληροφορικός
Μπούκουρας Γεώργιος – Οικονομολόγος
Φιλιώ Πορτοκάλη - Βιολόγος
Πατρικάκου Γεωργία – Φιλόλογος
Ζαβαλάρη Ελένη - Μαθηματικός
Σερδάκη Ευτυχία – Φιλόλογος
Σοκορέλης Δημήτρης – Μαθηματικός
Κοντογιάννης Θανάσης - Μαθηματικός
Αθανασία Μούγιου - Φιλόλογος